PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE SPOLOČNOSTI

Lekári

MUDr. Jaroslava Štrbová, PhD.
MUDr. Fedor Polák
MUDr. Monika Volfová
MUDr. Ema Miznerová

Vysokoškolský a stredný zdravotnícky personál

 
Bianca Hrebenárová

Bc. Monika Lokšíková

Božena Lišková, Dis.

Bc. Gabriela Mikuličová

MUDr. Martin Štrba, MPH
konateľ spoločnosti

MUDr. Jaroslava Štrbová, PhD.
konateľ spoločnosti