• Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. kód poisťovne 23
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. kód poisťovne 25
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s. kód poisťovne 27

poskytujeme vyšetrenia pre samoplatcov