• Interné vyšetrenie
  • - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, základné antropometrické vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi, EKG
 • Kardiologické vyšetrenie
 • Echokardiografické vyšetrenie
  • - ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca pulzným a kontinuálnym zobrazení prietoku krvi
 • Ultrazvukové vyšetrenie ciev dolných končatín a krčných ciev
 • Ultrazvukové vyšetrenie brucha a štítnej žľazy
 • Záťažové vyšetrenie bicyklovou ergometriou
 • Holter EKG
  • - 24 hodinové monitorovanie činnosti srdca
 • Holter TK 24
  • - hodinové monitorovanie tlaku krvi
 • Laboratórne vyšetrenia krvi a moču
 • Preventívne prehliadky a konzultácie