Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti

kardiológia, vnútorné lekárstvo a všeobecný lekár pre dospelých

KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

Štefana Králika 1/B, 841 07 Bratislava
(prízemie 8. poschodového polyfunkčného domu)

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Štefana Králika 1/G, 841 07 Bratislava
(prízemie 8. poschodového polyfunkčného domu z druhej strany)

OZNAMY – kardiológia a vnútorné lekárstvo

  • Pacientov objednávame – objednaní pacienti v pondelky, v utorky, v stredy budú vyšetrení aj po 14.00 hodine do 18.00 hodine – podľa objednania.

  • PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU PACIENTOV S PREJAVMI INFEKTOV DÝCHACÍCH CIEST!!!

OZNAMY – všeobecný lekár pre dospelých

  • Dovolenka 2. 10. – 6. 10. 2023.
    Zástup v akútnych prípadoch MUDr. Kubicová, PK Schneidera Trnavského – Dúbravka.