OZNAM PRE PACIENTOV KARDIOLOGICKEJ A INTERNEJ AMBULANCIE:Od 16.3.2020 sú nové ordinačné hodiny KARDIOLOGICKEJ A INTERNEJ  ambulancie: pracovné dni od 7.30 do 14.00 hod. Dôrazne žiadame pacientov, aby na vyšetrenie prichádzali s ochranou tváre( nos aj ústa) . Ide aj o ich bezpečnosť. Všetko, čo sa dá, treba riešiť emailom, alebo telefonicky.

Pacientov objednávame - objednaní pacienti v pondelky, v utorky, v  stredy budú vyšetrení aj po 14.00 hodine do 18.00 hodine -  podľa objednania.

PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU PACIENTOV S PREJAVMI INFEKTOV DÝCHACíCH CIEST!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OZNAM  PRE PACIENTOV PRAKTICKEJ AMBULANCIE:


Neprítomnosť na ambulancii praktického lekára pre dospelých od 2.3. do 5.3.2021 - zástup v akútnych prípadoch MUDr. Estera Kubicová PK. Sch. Trnavského  v jej ordinačných hodinách . Pacienti s Covidom, horúčky, infekty dýchacích ciest -  dopredu volať - 02 642 879 51.


Dôrazne žiadame pacientov, aby na vyšetrenie prichádzali s ochranou tváre( nos aj ústa). Ide aj o ich bezpečnosť. Všetko, čo sa dá, treba riešiť emailom, alebo telefonicky. 

V PRÍPADE INFEKTU DÝCHACÍCH CIEST A POTREBY OSOBNEJ NÁVŠTEVY NÁS NAJSKôR VŽDY DOPREDU TELEFONICKY  / EMAILOM KONZULTUJTE . ĎAKUJEME.POZOR - NOVÉ ORDINAČNÉ HODINY PRAKTICKEJ AMBULANCIE PO 8-15, UT 8-14, STREDA 13-17, ŠTVRTOK  8-14 , PIATOK 8-11. ROZDELENIE ORDINAČNÝCH HODíN NA NEOBJEDNANíCH A OBJEDNANíCH JE V SEKCII VŠEOBECNÝ LEKáR - KONTAKT.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt - Kardiológia a Vnútorné lekárstvo         -0911626902 -  objednávanie, preobjednávanie 12.00-14.00
                                                                                      -0918626902 - asistenčné služby v ordinačných hodinách

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kontakt - Ambulancia Praktického lekára pre dospelých - 0911 279 762 
v ordinačných hodinách ambulancie praktického lekára : Pondelok 8-14.00, Utorok 8-14.00, Streda 13.00-17.00, Štvrtok 8-14.00, Piatok 8-11.00.