KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

zhodnotíme váš aktuálny zdravotný stav so zameraním na srdcovo-cievny systém

kontaktujte nás

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE SPOLOČNOSTI

LEKÁRI

  • MUDr. Jaroslava Štrbová, PhD.

  • MUDr. Fedor Polák

  • MUDr. Monika Volfová

  • MUDr. Ema Miznerová

Vysokoškolský a stredný zdravotnícky personál

  • Bianca Hrebenárová

  • Bc. Monika Lokšíková

  • Božena Lišková, Dis.

  • Bc. Gabriela Mikuličová

Konatelia spoločnosti

  • MUDr. Jaroslava Štrbová, PhD.

  • MUDr. Martin Štrba, MPH

KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

Vyšetrenia
Vybavenie
Cenník – samoplatci
Kontakt