KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

zhodnotíme váš aktuálny zdravotný stav so zameraním na srdcovo-cievny systém

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE SPOLOČNOSTI

LEKÁRI

 • MUDr. Jaroslava Štrbová, PhD.

 • MUDr. Fedor Polák

 • MUDr. Monika Volfová

 • MUDr. Ema Miznerová

Vysokoškolský a stredný zdravotnícky personál

 • Božena Lišková, Dis.

 • Bc. Gabriela Mikuličová

 • Jana Anošiová

 • Mária Ďurišová

 • Monika Gulišová

 • Jana Veselá

Konatelia spoločnosti

 • MUDr. Jaroslava Štrbová, PhD.

 • MUDr. Martin Štrba, MPH

KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO