KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

CENNÍK – SAMOPLATCI

kontaktujte nás
 • Kardiologické vyšetrenie:

Cieľom je zhodnotiť zdravotný stav klienta so zameraním na srdcovo-cievny systém.

 • Základné vyšetrenie:
  • anamnéza
  • fyzikálne vyšetrenie
  • základné antropometrické vyšetrenie
  • meranie pulzu a tlaku krvi
 • Laboratórne vyšetrenie:
  • sedimentácia erytrocytov
  • krvný obraz
  • základné biochemické parametre
  • chemické vyšetrenie moču
 • Elektrokardiografia (EKG) – grafický záznam činnosti srdca
 • Echokardiografické vyšetrenie – ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca pulzným a kontinuálnym zobrazením prietoku krvi
 • Zhodnotenie vyšetrení, konzultácie
 • Lekárska správa – pre klienta so zisteným nálezom, doporučenie režimových opatrení a prípadného liečebného postupu

Cena: 150 €

V prípade zhotovenia laboratórnych vyšetrení u svojho obvodného lekára (KO, Gly, Urea, Kreat, Kys.Močová, Na, K, Cl, Chol, TG, HDL, LDL, AST, GMT, Bil, ALP, Moč chemicky a sediment, FW)

Cena základného kardiologického vyšetrenia, bez odberov: 120 €

Kontrolné vyšetrenie bez odberov: 60 €

 • Interné vyšetrenie:

Cieľom je zhodnotiť a stanoviť aktuálny zdravotný stav klienta.

 • Interné vyšetrenie:
  • anamnéza
  • fyzikálne vyšetrenie
  • základné antropometrické vyšetrenie
  • meranie pulzu a tlaku krvi
 • Laboratórne vyšetrenie:
  • sedimentácia erytrocytov
  • krvný obraz
  • základné biochemické parametre
  • chemické vyšetrenie moču
 • Elektrokardiografia (EKG) – grafický záznam činnosti srdca
 • Zhodnotenie vyšetrení, konzultácie
 • Lekárska správa – pre klienta so zisteným nálezom, doporučenie režimových opatrení a prípadného liečebného postupu

Cena: 120 €

V prípade zhotovenia laboratórnych vyšetrení u svojho obvodného lekára (KO, Gly, Urea, Kreat, Kys.Močová, Na, K, Cl, Chol, TG, HDL, LDL, AST, GMT, Bil, ALP, Moč chemicky a sediment, FW)

Cena interného vyšetrenia, bez odberov: 100 €

Kontrolné vyšetrenie bez odberov 50 €

 • Cenník vyšetrovacích metód realizovaných jednotlivo:

 • Laboratórne vyšetrenie samostatné vyšetrenia lekárom … 40 €
  • sedimentácia erytrocytov
  • krvný obraz
  • základné biochemické parametre
  • chemické vyšetrenie moču
 • Elektrokardiografia (EKG) … 12 €
  • grafický záznam činnosti srdca a jeho vyhodnotenie
 • Holter EKG … 40 €
  • 24-hodinové monitorovanie činnosti srdca
 • Holter TK … 30 €
  • 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi
 • Echokardiografické vyšetrenie … 45 €
  • ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca pulzným a kontinuálnym zobrazením prietoku krvi
 • Záťažová ergometria … 40 €
 • Ultrazvukové vyšetrenie ciev dolných končatín … 40 €
 • Ultrazvukové vyšetrenie krčných ciev … 40 €
 • Ultrazvukové vyšetrenie brucha … 40 €
 • Ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy … 15 €
 • Asistenčná služba – ročný poplatok … 30 €
 • Asistenčná služba so zľavou – ročný poplatok … 20 €

Cenník je platný od 8.3.2016.

KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

Vyšetrenia
Vybavenie
Cenník – samoplatci
Kontakt