KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

VYŠETRENIA

 • Interné vyšetrenie
  – anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, základné antropometrické vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi, EKG

 • Kardiologické vyšetrenie

 • Echokardiografické vyšetrenie
  – ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca pulzným a kontinuálnym zobrazení prietoku krvi

 • Ultrazvukové vyšetrenie ciev dolných končatín a krčných ciev

 • Ultrazvukové vyšetrenie brucha

 • Záťažové vyšetrenie bicyklovou ergometriou

 • Holter EKG
  – 24 hodinové monitorovanie činnosti srdca

 • Holter TK 24
  – hodinové monitorovanie tlaku krvi

 • Laboratórne vyšetrenia krvi a moču

 • Preventívne prehliadky a konzultácie

KARDIOLÓGIA A VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO