VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

všeobecný lekár pre dospelých

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

  • MUDr. Martin Štrba, MPH
    všeobecný lekár pre dospelých