VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

PREVENCIE

 • PREVENTÍVNA PREHLIADKA – ZÁKLADNÁ

Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, najmä hlava, ústna dutina, krk – lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice a hrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily a pokožka celého tela. Kontrola stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti vrátane rád a dokumentácie, vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, sluchu.

LABORATÓRNE VYŠETRENIA ZAHRNUTÉ V PREHLIADKE:

 • Odber venóznej – žilovej krvi (uzatvorený odberový systém)
 • Kreatinín v krvi
  • parameter zhodnotenia funkcie obličiek
 • Močový sediment
  • vyšetrenie na prítomnosť zápalu, krvi v močovom systéme
 • Glukóza v krvi
 • ALT – parameter pečene
 • Krvný obraz
  • erytrocyty, Hemoglobín, leukocyty, — -Trombocyty
 • Sedimentácia krvi
 • Cholesterol celkový v krvi, Triacylglyceroly v krvi
 • EKG vyšetrenie
  • poisťovňa hradí poistencom starším ako 40 rokov
 • Stolica na okultné krvácanie
  • slúži na záchyt krvácania do tráviaceho traktu
  • úhrada vyšetrenia sa líši u jednotlivých poisťovní a v prípade výskytu rakoviny hrubého čreva a konečníka v rodine

PREHLIADKA JE HRADENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

 • PREVENTÍVNA PREHLIADKA ROZŠÍRENÁ – DOPORUČENÁ

základná prehliadka doplnená o vyšetrenia, ktoré pomáhajú skompletizovať zhodnotenie zdravotného stavu pacienta.

 • Pečeňové funkcie
  • enzýmy  ast, gmt, alp, farbivo bilirubín
 • Mineralogram
  • minerály v tele – sodík, draslík, chlór
 • Tukové spektrum
  • hodnoty „dobrého a zlého cholesterolu“
 • Ekg vyšetrenie
  • u pacientov mladších ako 40 rokov
 • Stolica na skryté krvácanie
  • u pacientov mladších ako 40 rokov
 • Ultrazvukové vyšetrenie dutiny brušnej
 • ROZDIELY V PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH

Vyšetrenie Zákonná – základná prevencia Rozšírená doporučená prevencia
krvný obraz + +
glykémia + +
kreatinín + +
močový sediment + +
cholesterol + +
triacylglyceroly + +
sedimentácia + +
ekg nad 40 rokov života +
stolica na okultné krvácanie nad 40 / nad 50 rokov života +
pečeňové testy +
dobrý a zlý cholesterol +
mineralogram +
ultrazvuk dutiny brušnej +