VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

CENNÍK – SAMOPLATCI

 • CENNÍK VYŠETRENÍ A VÝKONOV NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ:

 • Podanie infúznej liečby na žiadosť pacienta na vlastnú žiadosť (v cene je práca lekára a sestry, dezinfekcia, infúzny set a roztok) … 20 €
 • Podanie vitamínu C 7,5 gr. vnútrožilne na vlastnú žiadosť … 35 €
 • Obstreková liečba chrbtice … 25 €
 • CRP vyšetrenie na vlastnú žiadosť … 7 €
 • Vyšetrenie D diméru na vlastnú žiadosť (riziko vzniku trombózy a embólie) … 12 €
 • Stolica na skryté krvácanie na vlastnú žiadosť … 10 €
 • EKG vyšetrenie na vlastnú žiadosť … 15 €
 • Vyšetrenie a zhodnotenie hladín parametrov zdravia a choroby ma vlastnú žiadosť (cena podľa rozsahu objednaných vyšetrení)
 • Preventívna rozšírená prehliadka na vlastnú žiadosť (pod 40 rokov) … 80 €
 • Preventívna rozšírená prehliadka na vlastnú žiadosť (nad 40 rokov) … 60 €
 • Všeobecno-lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej základnej prehliadky na vlastnú žiadosť … 50 €
 • Všeobecno-lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej rozšírenej prehliadky na vlastnú žiadosť … 100 €
 • Lekárske vyšetrenie nekapitovaného pacienta s odberom CRP a zhodnotením, navrhnutím liečby … 35 € / bez vyšetrenia CRP 30 €
 • Odber krvi a zhodnotenie SAMOPLATCA – bez započítania ceny vyšetrenia v laboratóriu … 25 €
 • ZOZNAM A CENNÍK VÝKONOV, KTORÉ SA NEUHRÁDZAJÚ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (PODĽA NARIADENIA VLÁDY 777/2004):

V rámci preventívneho vyšetrenia samoplatcov možno na žiadosť pacienta vyšetriť prakticky všetky parametre krvi (infekčné, onkomarkery a pod.) – v závislosti od požiadavky pacienta a podľa cenníka laboratória bude pripravená individuálna ponuka.

 • Z02 vyšetrenie na administratívne účely … 40 €
  • vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania
  • vyšetrenie na vodičský preukaz
  • vyšetrenie pred športovou záťažou
  • vyšetrenie pre poisťovňu
  • vydávanie lekárskych potvrdení
  • iné vyšetrenia na administratívne účely
 • Vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania, periodické prehliadky s odbermi a EKG … 60 €
 • Kopírovanie A4 formát, čiernobiele, každých aj začatých 5 strán … 1 €
 • Jednorazové rúško … 0,5 €