VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

CENNÍK – SAMOPLATCI

kontaktujte nás
 • CENNÍK VYŠETRENÍ A VÝKONOV NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ:

 • Podanie infúznej liečby na žiadosť pacienta na vlastnú žiadosť (v cene je práca lekára a sestry, dezinfekcia, infúzny set a roztok) … 15 €
 • Podanie vitamínu C 7,5 gr. vnútrožilne na vlastnú žiadosť … 30 €
 • Obstreková liečba chrbtice … 25 €
 • CRP vyšetrenie na vlastnú žiadosť … 7 €
 • Vyšetrenie D diméru na vlastnú žiadosť (riziko vzniku trombózy a embólie) … 12 €
 • Stolica na skryté krvácanie na vlastnú žiadosť … 10 €
 • EKG vyšetrenie na vlastnú žiadosť … 12 €
 • Vyšetrenie a zhodnotenie hladín parametrov zdravia a choroby ma vlastnú žiadosť (cena podľa rozsahu objednaných vyšetrení)
 • Poskytnutie súkromného čísla lekára a konzultácie v čase 8.00 -20.00 všedné dni a 8.00.-12.00 soboty … 150 €
 • Preventívna rozšírená prehliadka na vlastnú žiadosť (pod 40 rokov) … 50 €
 • Preventívna rozšírená prehliadka na vlastnú žiadosť (pod 50 rokov) … 40 €
 • Všeobecno lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej základnej prehliadky na vlastnú žiadosť … 40 €
 • Všeobecno lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej základnej prehliadky na vlastnú žiadosť bez odberov … 35 €
 • Všeobecno lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej rozšírenej prehliadky na vlastnú žiadosť … 80 €
 • ZOZNAM A CENNÍK VÝKONOV, KTORÉ SA NEUHRÁDZAJÚ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (PODĽA NARIADENIA VLÁDY 777/2004):

V rámci preventívneho vyšetrenia samoplatcov možno na žiadosť pacienta vyšetriť prakticky všetky parametre krvi (infekčné, onkomarkery a pod.) – v závislosti od požiadavky pacienta a podľa cenníka laboratória bude pripravená individuálna ponuka.

 • Z02 vyšetrenie na administratívne účely … 30 €
  • vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania
  • vyšetrenie na vodičský preukaz
  • vyšetrenie pred športovou záťažou
  • vyšetrenie pre poisťovňu
  • vydávanie lekárskych potvrdení
  • iné vyšetrenia na administratívne účely  –
 • Vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania, periodické prehliadky s odbermi a EKG … 40 €

VŠEOBECNÝ LEKÁR

Pravidelná starostlivosť
Prevencie
Cenník – samoplatci
Kontakt