VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

PRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pravidelné poskytovanie zdravotnej starostlivosti

 • Bez poplatkov

 • Bez čakania
  – platí pre objednaných pacientov

 • Preventívne vyšetrenia
  – posielanie pozvánok

 • Predoperačné vyšetrenia
  – využitie dlhoročných skúseností lekára ambulancie s predoperačnými vyšetreniami a anestéziou

 • Očkovania

 • Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

 • Pravidelná starostlivosť

 • Úzka spolupráca a nadväznosť na KARDIOLÓGIU, VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO A INÝCH ŠPECIALISTOV

 • Infúzna liečba, obstreky

 • Nadštandardné vyšetrovanie a zhodnocovanie hladín vitamínov a iných parametrov zdravia či choroby