VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

KONTAKT / ORDINAČNÉ HODINY

KONTAKT – VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

Mobil: 0911 279 762
– v ordinačných hodinách – nami preferovaný čas volania na konzultácie, termíny, výsledky, žiadosto o recepty – posledná hodina ambulancie

E-mail: kardiosanus@kardiosanus.sk

KARDIO-SANUS, spol. s r.o.
Štefana Králika 1/B, 841 07 Bratislava
prízemie 8. poschodového polyfunkčného domu z druhej strany

IČO: 35976918
Číslo účtu: SK 29 7500 0000 0040 2148 9835

Ordinačné hodiny

Pondelok 8:00 – 15:00
odbery 7:00 – 8:00
neobjednaní, akútne stavy 8:00 – 10:30
objednaní 11:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 14:00
odbery 7:00 – 8:00
neobjednaní, akútne stavy 8:00 – 10:30
objednaní 11:00 – 14:00
Streda 13:00 – 17:00
neobjednaní, akútne stavy 13:00 – 15:30
objednaní 15:30 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 14:00
odbery 7:00 – 8:00
neobjednaní, akútne stavy 8:00 – 10:30
objednaní 11:00 – 14:00
Piatok 8:00 – 11:00
odbery 7:00 – 8:00
neobjednaní, akútne stavy 8:00 – 10:00
objednaní 10:30 – 11:00

VŠEOBECNÝ LEKÁR