PREVENTÍVNA PREHLIADKA – ZÁKLADNÁ


Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, najmä hlava, ústna dutina, krk - lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice a hrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily a pokožka celého tela. Kontrola stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti vrátane rád a dokumentácie, vyšetrenie zrakovej ostrosti, farbocitu, sluchu.

LABORATÓRNE VYŠETRENIA ZAHRNUTÉ V PREHLIADKE:

 • Odber venóznej - žilovej krvi (uzatvorený odberový systém)
 • Kreatinín v krvi
  • - parameter zhodnotenia funkcie obličiek
 • Močový sediment
  • - vyšetrenie na prítomnosť zápalu, krvi v močovom systéme
 • Glukóza v krvi
 • alt - parameter pečene
 • Krvný obraz
  • – erytrocyty, Hemoglobín, leukocyty, -- -Trombocyty
 • Sedimentácia krvi
 • Cholesterol celkový v krvi, Triacylglyceroly v krvi
 • EKG vyšetrenie
  • – poisťovňa hradí poistencom starším ako 40 rokov
 • Stolica na okultné krvácanie
  • – slúži na záchyt krvácania do tráviaceho traktu
  • – úhrada vyšetrenia sa líši u jednotlivých poisťovní a v prípade výskytu rakoviny hrubého čreva a konečníka v rodine

PREHLIADKA JE HRADENÁ ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU


PREVENTÍVNA PREHLIADKA ROZŠÍRENÁ - DOPORUČENÁ

základná prehliadka doplnená o vyšetrenia, ktoré pomáhajú skompletizovať zhodnotenie zdravotného stavu pacienta.

 • Pečeňové funkcie
  • - enzýmy  ast, gmt, alp, farbivo bilirubín
 • Mineralogram
  • - minerály v tele - sodík, draslík, chlór
 • Tukové spektrum
  • – hodnoty „dobrého a zlého cholesterolu“
 • Ekg vyšetrenie
  • – u pacientov mladších ako 40 rokov
 • Stolica na skryté krvácanie
  • – u pacientov mladších ako 40 rokov
 • Ultrazvukové vyšetrenie dutiny brušnej

60 € - poistenci mladší ako 40 rokov

40 € - poistenci starší ako 40 rokov


ROZDIELY V PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH

VyšetrenieZákonná – základná prevenciaRozšírená doporučená prevencia
krvný obraz + +
glykémia + +
kreatinín + +
močový sediment + +
cholesterol + +
triacylglyceroly + +
sedimentácia + +
ekg nad 40 rokov života +
stolica na okultné krvácanie nad 40 / nad 50 rokov života +
pečeňové testy - +
dobrý a zlý cholesterol - +
mineralogram - +
ultrazvuk dutiny brušnej - +