A. CENNÍK VYŠETRENÍ A VÝKONOV NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ
 • 15 €Podanie infúznej liečby na žiadosť pacienta na vlastnú žiadosť (v cene je práca lekára a sestry, dezinfekcia, infúzny set a roztok)
 • 30 €Podanie vitamínu C 7,5 gr. vnútrožilne na vlastnú žiadosť
 • 20 €Obstreková liečba driekovej chrbtice
 • 7 €CRP vyšetrenie na vlastnú žiadosť
 • 12 €Vyšetrenie D diméru na vlastnú žiadosť ( riziko vzniku trombózy a embólie)
 • 10 €Stolica na skryté krvácanie na vlastnú žiadosť
 • 12 €EKG vyšetrenie na vlastnú žiadosť
 • Vyšetrenie a zhodnotenie hladín parametrov zdravia a choroby ma vlastnú žiadosť (Cena podľa rozsahu objednaných vyšetrení)
 • 150 €Poskytnutie súkromného čísla lekára a konzultácie v čase 8.00 -20.00 všedné dni a 8.00.-12.00 soboty
 • 50 €Preventívna rozšírená prehliadka na vlastnú žiadosť (pod 40 rokov)
 • 40 €Preventívna rozšírená prehliadka na vlastnú žiadosť (pod 50 rokov)
 • 40 €Všeobecno lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej základnej prehliadky na vlastnú žiadosť
 • 35 €Všeobecno lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej základnej prehliadky na vlastnú žiadosť bez odberov
 • 80 €Všeobecno lekárske vyšetrenie na úrovni preventívnej rozšírenej prehliadky na vlastnú žiadosť
B. ZOZNAM A CENNÍK VÝKONOV, KTORÉ SA NEUHRÁDZAJÚ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (PODĽA NARIADENIA VLÁDY 777/2004)

v rámci preventívneho vyšetrenia samoplatcov možno na žiadosť pacienta vyšetriť prakticky všetky parametre krvi ( infekčné , onkomarkery a podobne) – v závislosti od požiadavky pacienta a podľa cenníka laboratória bude pripravená individuálna ponuka.

 • 20 €Z02 vyšetrenie na administratívne účely
  • - vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania
  • - vyšetrenie na vodičský preukaz
  • - vyšetrenie pred športovou záťažou
  • - vyšetrenie pre poisťovňu
  • - vydávanie lekárskych potvrdení
  • - iné vyšetrenia na administratívne účely  -
   
 • 20 €Z04.0 krvné testy na alkohol
 • 20 €Z41 výkony nehradené zo zdravotnej indikácie
 • 30 €30 vstupná  prehliadka pred nástupom do zamestnania podľa osobitných predpisov s nutnými základnými odbermi, EKG