Cenník je platný od 8.3.2016

Kardiologické vyšetrenie

Cieľom je zhodnotiť zdravotný stav klienta so zameraním na srdcovo-cievny systém.

 • Základné vyšetrenie:
  • - anamnéza
  • - fyzikálne vyšetrenie
  • - základné antropometrické vyšetrenie
  • - meranie pulzu a tlaku krvi
 • Laboratórne vyšetrenie:
  • - sedimentácia erytrocytov
  • - krvný obraz
  • - základné biochemické parametre
  • - chemické vyšetrenie moču
 • Elektrokardiografia (EKG) - grafický záznam činnosti srdca
 • Echokardiografické vyšetrenie - ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca pulzným a kontinuálnym zobrazením prietoku krvi
 • Zhodnotenie vyšetrení, konzultácie
 • Lekárska správa - pre klienta so zisteným nálezom, doporučenie režimových opatrení a prípadného liečebného postupu

Cena: 150 €


V prípade zhotovenia laboratórnych vyšetrení u svojho obvodného lekára (KO, Gly, Urea, Kreat, Kys.Močová, Na, K, Cl, Chol, TG, HDL, LDL, AST, GMT, Bil, ALP, Moč chemicky a sediment, FW)

Cena základného kardiologického vyšetrenia, bez odberov: 120 €

Kontrolné vyšetrenie bez odberov 60 €


Interné vyšetrenie

Cieľom je zhodnotiť a stanoviť aktuálny zdravotný stav klienta.

 • Interné vyšetrenie:
  • - anamnéza
  • - fyzikálne vyšetrenie
  • - základné antropometrické vyšetrenie
  • - meranie pulzu a tlaku krvi
 • Laboratórne vyšetrenie:
  • - sedimentácia erytrocytov
  • - krvný obraz
  • - základné biochemické parametre
  • - chemické vyšetrenie moču
 • Elektrokardiografia (EKG) - grafický záznam činnosti srdca
 • Zhodnotenie vyšetrení, konzultácie
 • Lekárska správa - pre klienta so zisteným nálezom, doporučenie režimových opatrení a prípadného liečebného postupu

Cena: 120 €


V prípade zhotovenia laboratórnych vyšetrení u svojho obvodného lekára (KO, Gly, Urea, Kreat, Kys.Močová, Na, K, Cl, Chol, TG, HDL, LDL, AST, GMT, Bil, ALP, Moč chemicky a sediment, FW)

Cena interného vyšetrenia, bez odberov: 100 €

Kontrolné vyšetrenie bez odberov 50 €


Cenník vyšetrovacích metód realizovaných jednotlivo
 • 40 €Laboratórne vyšetrenie samostatné vyšetrenia lekárom
  • - sedimentácia erytrocytov
  • - krvný obraz
  • - základné biochemické parametre
  • - chemické vyšetrenie moču
 • 12 €Elektrokardiografia (EKG)
  • - grafický záznam činnosti srdca a jeho vyhodnotenie
 • 40 €Holter EKG
  • - 24 hodinové monitorovanie činnosti srdca
 • 30 €Holter TK
  • - 24 hodinové monitorovanie tlaku krvi
 • 45 €Echokardiografické vyšetrenie
  • - ultrazvukové vyšetrenie činnosti srdca pulzným a kontinuálnym zobrazením prietoku krvi
 • 40 €Záťažová ergometria
 • 40 €Ultrazvukové vyšetrenie ciev dolných končatín
 • 40 €Ultrazvukové vyšetrenie krčných ciev
 • 40 €Ultrazvukové vyšetrenie brucha
 • 15 €Ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy
 • 30 €Asistenčná služba - ročný poplatok
 • 20 €Asistenčná služba so zľavou - ročný poplatok