Pravidelné poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Bez poplatkov
 • Bez čakania
  • - platí pre objednaných pacientov
 • Preventívne vyšetrenia
  • - posielanie pozvánok
 • Predoperačné vyšetrenia
  • - využitie dlhoročných skúseností lekára ambulancie s predoperačnými vyšetreniami a anestéziou
 • Očkovania
 • Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti
 • Pravidelná starostlivosť
 • Úzka spolupráca a nadväznosť na KARDIOLÓGIU, VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO A INÝCH ŠPECIALISTOV
 • infúzna liečba, obstreky
 • nadštandardné vyšetrovanie  a zhodnocovanie hladín vitamínov a iných parametrov zdravia, či choroby